Bescherming Funda nekt marktwerking

Voor bescherming van makelaars vanuit het auteursrecht is geen enkele noodzaak, al denkt de rechter daar anders over. Vorige week deed hij uitspraak in de zaak van de stichting Baas in eigen huis , waarin individuele makelaars zich hebben verenigd tegen de exploitant van huizenwebsite Jaap.nl. Jaap.nl gebruikt gegevens van makelaars om een zo compleet mogelijk beeld van de Nederlandse huizenmarkt te geven. Veel van die makelaars zijn lid van de NVM. De aan de NVM gelieerde website Funda.nl geeft alleen de huizen van aangesloten makelaars weer.

Download file
Titel: Bescherming Funda nekt marktwerking
Auteurs: L. Mommers
Metis-classificatie: Populariserende publicatie
Medium: Het Financieele Dagblad
Pagina: 6
Publicatiedatum: 16/08/2007
Licentie: geen

Juridische Wegwijzer voor digitale beschikbaarstelling van archief- en museumcollecties in voorbereiding

Inhoudsindicatie: Dit artikel geeft een kort overzicht van juridische aspecten die samenhangen met de online beschikbaarstelling van collecties van archieven en musea.  

Download: download file
Titel: Juridische Wegwijzer voor digitale beschikbaarstelling van archief- en museumcollecties in voorbereiding
Auteurs: A. Beunen en T. Schiphof
Metis-classificatie: vakpublicatie
Medium: vaktijdschrift
Titel: Archievenblad
ISSN: 13854186
Pagina: 32 – 33
Publicatiedatum: juli 2006
Licentie: ntb
Uitgever: Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN)

Nieuwe Auteurswet verruimt mogelijkheden musea

Inhoudsindicatie: In de herziene Auteurswet van 2004 wordt het auteursrecht ingeperkt ten gunste van musea als hoeders en verspreiders van cultureel erfgoed. Dit artikel bespreekt welke mogelijkheden en beperkingen deze wet musea biedt bij onderhandelingen met de Stichting Beeldrecht, kunstenaars en fotografen en bij auteursrechtelijke claims.

Download: download file
Titel: Nieuwe Auteurswet verruimt mogelijkheden musea
Auteurs: J. van der Noordt en A. Beunen
Metis-classificatie: vakpublicatie
Medium: vaktijdschrift
Titel: Museumvisie
ISSN: 01662074
Pagina: 44 – 47
Publicatiedatum: juni 2006
Licentie: ntb
Uitgever: Museumvereniging (NMV)