Juridische Wegwijzer voor digitale beschikbaarstelling van archief- en museumcollecties in voorbereiding

Inhoudsindicatie: Dit artikel geeft een kort overzicht van juridische aspecten die samenhangen met de online beschikbaarstelling van collecties van archieven en musea.  

Download: download file
Titel: Juridische Wegwijzer voor digitale beschikbaarstelling van archief- en museumcollecties in voorbereiding
Auteurs: A. Beunen en T. Schiphof
Metis-classificatie: vakpublicatie
Medium: vaktijdschrift
Titel: Archievenblad
ISSN: 13854186
Pagina: 32 – 33
Publicatiedatum: juli 2006
Licentie: ntb
Uitgever: Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN)

Nieuwe Auteurswet verruimt mogelijkheden musea

Inhoudsindicatie: In de herziene Auteurswet van 2004 wordt het auteursrecht ingeperkt ten gunste van musea als hoeders en verspreiders van cultureel erfgoed. Dit artikel bespreekt welke mogelijkheden en beperkingen deze wet musea biedt bij onderhandelingen met de Stichting Beeldrecht, kunstenaars en fotografen en bij auteursrechtelijke claims.

Download: download file
Titel: Nieuwe Auteurswet verruimt mogelijkheden musea
Auteurs: J. van der Noordt en A. Beunen
Metis-classificatie: vakpublicatie
Medium: vaktijdschrift
Titel: Museumvisie
ISSN: 01662074
Pagina: 44 – 47
Publicatiedatum: juni 2006
Licentie: ntb
Uitgever: Museumvereniging (NMV)